Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Ankara Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa düzenlediği Sosyal Etkileşim Programı kapsamında destek almaya hak kazanan başarılı projeler, düzenlenen bir programla açıklandı.
 
Diyarbakır Mitannia Otel’de düzenlenen Programın Tanıtım ve Sonuç İlan Toplantısına Başbakan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Kutbettin Arzu, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Hasan Maral, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.
 
Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Yılmaz şunları söyledi: “Kalkınma Ajansları Türkiye’de bölgelerarasında yaşanan gelişmişlik farkını azaltmaya yönelik yeni bir model. Şuna kadar binlerce projeye destek vererek 10 binlerce insanımıza iş imkânı sunuldu. Ayrıca hazırlanan raporlar ile gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yatırımcılarımıza rehberlik yapıldı. Ajanslar sayesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek, bölgelerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyoruz. Ajanslarımız tanıtım, hibe, teknik destek çalışmalarıyla bugüne kadar bölgelerinin gelişimine önemli katkılar sağladı. Kalkınma Bakanlığımız döneminde hakkaniyete dayalı rekabet için imkânlar sağladık. Bölgelerimizin rekabet ederken aynı zamanda işbirliği yapabilmelerini istedik. Bu aşamada Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan sorumlu Karacadağ Kalkınma Ajansımız ile Ankara Kalkınma Ajansı arasında Sosyal Etkileşim Programı tasarladık. Başlangıçta 1 milyon TL olan bütçeyi gelen yoğun talepler nedeniyle 3 milyon TL’ye çıkardık. Program kapsamında Ankara, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan üniversiteler, STK, kamu kuruluşları ve meslek örgütlerinin projelerini sunduğunu görmekten çok memnunuz. Şuna uygulanan Sosyal Etkileşim Programının yakaladığı başarı sayesinde bu programı tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”
 
Valimiz ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy ise “Bugün Diyarbakır’da, Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen bir projenin tanıtımı ve bu kapsamda faaliyet yürütecek olan proje sahipleriyle imza törenini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Kalkınma Ajansımız, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için birçok projeye katkı sunan, Türkiye’deki 26 kalkınma ajansından birisidir. Bugüne kadar 82 milyon TL’lik bir kaynağı, bölgenin ekonomik ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak üzere kullanmış bir ajanstır. Kobilere destek, turizm altyapısının iyileştirilmesine destek, yenilenebilir enerji projelerine destek, teknik destek, doğrudan faaliyet desteği, önemli projelere verilecek destekler gibi birçok başlık altında yürüttüğü önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bugün uygulamaya konulacak olan proje de Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Ankara Kalkınma Ajansımızın Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiği bir sosyal etkileşim projesidir. Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik sermaye kadar sosyal sermaye de büyük önem taşıyor. Bunun gelişmesi ve daha iyi noktalara taşınması bakımından bu projeyi ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak bir proje olarak görüyoruz. Kalkınma Bakanlığı döneminde Sayın Cevdet Yılmaz Bey’in, böyle bir projenin başlatılması ve bu projenin ilk örneğinin Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansı arasında gerçekleştirilmesi talimatıyla bugün bu noktaya kadar geldik. Birçok proje imzalanarak karşılıklı iş birliği, deneyimlerin paylaşılması ile bölgenin barışına, huzuruna ve ekonomisine katkı sağlayacak bir boyuta taşınması bakımından da bu projeyi önemli bir çalışma olarak görüyoruz ” dedi.
 
Program hakkında katılımcılara sunum gerçekleştiren Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Hasan Maral, “Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte toplam 3 Milyon TL hibe desteğini 47 projeye vereceğiz.  Sosyal Etkileşim Programı (SEP) kapsamında TR51 ve TRC2 bölgeleri (Ankara, Diyarbakır-Şanlıurfa) arasında güven ilişkilerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve sosyal bağların güçlendirilmesi amaçlandı. Bölgeler arasındaki etkileşimi sağlayarak, program amaçlarına ulaşmayı hedefleyen projeler desteklendi” diye konuştu.
 
Toplantını sonunda Diyarbakır İş Kadınları Derneği’nin sunduğu ve başarılı görülen “Kadınlar Çalışma Hayatı Deneyimlerini Paylaşıyor” projesinin sözleşmesi, Dernek Başkanı Reyhan Aktar, Karacadağ Ajans Genel Sekreter Vekili Dr. Hasan Maral ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık tarafından imzalandı.