DİYARBAKIR VALİLİĞİ ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
 
 
 
S/NO
KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
ÜNVANI
AD SOYAD
1
 (Başkan )
Vali Yardımcısı 
Dr. Ahmet Naci HELVACI
2
 (Üye)
İl Yazı İşleri Müdürü
Filiz ÇAKMEN
3
 (Üye )
Defterdar
Mecit ÖZDEMİR
4
 (Üye )
İl Milli Eğitim Müdürü
Hasan ASLAN
5
(Üye )
İdare Kurulu Müdürü
Abdullah KAYA
6
(Üye)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Ufuk Nurullah BİLGİN
7
(Üye)
İl Sağlık Müdürü
Dr. M. Sait AVAR
8
(Üye)
Gıda Tarım ve Hayv. İl Müdürü
Mustafa Ertan ATALAR