(II) VALİ YARDIMCISI TUĞBA KOŞAL
 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İd. Enstitüsü)
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  - Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü
  - Kadastro Müdürlüğü
  - Tapu Müdürlüğü
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
SODES Proje Koordinatörlüğü
Valilik Proje Koordinasyon Merkezi
KÖY-DES Genel Koordinatörlüğü
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP)
 
KALKINMA BAKANLIĞI
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
ÇATOM’lar ve Gençlik Kültür Evi
Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü
Cazibe Merkezleri Projeleri ve Kültür Turizm Projeleri Yönetimi
 
SAĞLIK BAKANLIĞI
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
 
MİKRO KREDİ
Diyarbakır Mikro Kredi Bölge Müdürlüğü
 
BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
-İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı
-İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
-Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı