(II) VALİ YARDIMCISI MEHMET ÇAĞRI ÖZPOLAT

A-BAŞBAKANLIK
1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
2-Başkanlık Takip Merkezi Temas Noktası
3-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
4-MİT Müsteşarlığı
  - MİT Bölge Başkanlığı (Koordine)
5-Hazine Müsteşarlığı
 
B-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1-Havalimanı Mülki İdari Amirliği
2-İl Jandarma Komutanlığı
3-İl Emniyet Müdürlüğü
4-Özel Kalem Müdürlüğü
5-Protokol Şube Müdürlüğü
6-İl Yazı İşleri Müdürlüğü
7-İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
8-İl Dernekler Müdürlüğü
9-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
10-İl Göç İdaresi Müdürlüğü
11-Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı                    
12-İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
 
C-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
1-Askeri Kurum ve Kuruluşlar (Koordine)
2-MKE Kurumu Genel Müdürlüğü
 
D-MALİYE BAKANLIĞI
1-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
2-Gelir İdaresi Başkanlığı
   - Vergi Dairesi Başkanlığı
   - Mükellef Hizmetler Grup Müdürlüğü
3-Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
4-Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Bürosu Müdürlüğü
5-Defterdarlık
6-Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüğü
 
E-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
1-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  - Müze Müdürlüğü
  - Turizm Danışma Müdürlüğü
2-Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
3-Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
4-Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
5-Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
6-Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü

BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
-İl Emniyet Disiplin Kurulu Başkanlığı
-İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı
-TSE Ürün ve Hizmet Belgelendirme Komisyonu Başkanlığı
-İl Afet ve Acil Durum Merkezi
-Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)