Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı kanunun 21/B maddesi gereğince ihale edilecek işlerin tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiş olup, buna ilişkin ihale tarihinden önce şartname bedelinin belediyemiz veznesine yatılarak, ihale dokümanlarının ihale servisinden temin edilmesi gerekmektedir.

 

        1-Muhtelif yollarda kullanmak üzere stabilize dağ malzemesi ve kalker malzemesi temini alım işi

Tarih: 24.09.2018 saat: 10:00

 

        2-Kayapınar Belediyesi muhtelif yollarda kaldırım yapım işi:

 

Tarih: 25.09.2018 saat: 10:00

 

        3-Muhtelif yollarda asfalt betonu binder tabakası yapılması işi:

 

Tarih: 26.09.2018 saat: 10:00