CUMHURBAŞKANLIĞI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı