4342 Sayılı Mera Kanunu ve 31.07.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliği Hükümleri uyarınca ihtiyaç fazlası Mera ve Kışlakların her türlü kiralama işlemleri İl Mera Komisyonlarınca yürütülmektedir. Bu kanun hükümleri çerçevesinde İlimizde Mera Komisyonu kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir. Gıda, Tanrım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mülga Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 30.03.2000 tarih ve 1304 sayılı yazılarında; talep edilmesi halinde İlimizde uygulanan güvenlik önlemlerine uyulmak kaydıyla yasaklanan alanlar hariç Meraların Göçerlere kiralanabileceği ve sürü sahiplerinin Meralardan faydalanabileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda; İlimizdeki “İhtiyaç fazlası Mera ve Kışlaklar” aşağıdaki esaslar çerçevesinde 2017 yılı otlatma mevsiminde Mera Yönetmeliğinin 7. ve 13. maddeleri hükümlerine göre sürü sahiplerinin istifadelerine sunulabilecektir.
 
4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemlerinin İl Mera Komisyonu tarafından yürütüleceği hükmü getirilmiştir.
 
 • İlimiz genelindeki meraların mevcut hayvan varlığına yetmemesinden dolayı 27.09.2016 tarih ve 17 nolu İl Mera Komisyonu Başkanlığı tarafından alman karar doğrultusunda göçerlerin meraya sürü şevki kabul edilmeyecektir. Meralarda göçerlerin konaklaması halinde İl Mera Komisyonun belirleyeceği tutarda ceza ödeyeceklerdir.
 •  
 • İlimizde mevcut meralarda otlatma tarihleri Merkez (Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur), Çınar, Bismil, Ergani, Çermik, Eğil, Kocaköy ve Silvan İlçelerimiz için 15 Mart 2017 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir. Kulp, Lice, Dicle, Hazro, Çüngüş, Hani İlçelerimiz içinde 01 Nisan 2017 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir.
 •  
 • İlimiz mülki sınırları dâhilinde bulunan mera, yaylak ve kışlak alanlarını kiralama talepleri meraların yetersizliği nedeniyle reddedilecektir.
 •  
 • Mera, yaylak ve kışlaklara çıkan vatandaşların güvenliklerinin sağlanması amacı ile sorumluluk sahasına göre ilgili Jandarma Komutanlığı tarafından geçici köy korucuları da kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler alınacaktır. Yapılan Genel Emirde belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi halinde ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutularak ilgili kurumlarla koordine edilecektir.
 •  
 • İçişleri Bakanlığının 06.04.2001 tarih ve B050İLİ0060001.420.210.-552/2142 sayılı Genelgesi doğrultusunda, meralarda hijyenik tedbirler alınmadan, süt ürünleri üretimine ve imalat yeri gösterilmeyen peynirlerin kullanımı ve arzına müsaade edilmeyecektir.
 •  
 • Otlatma mevsimi boyunca kolluk kuvvetlerince devriyeler tesis edilerek, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak, terör örgütlerinin bu bölgelerde faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecektir.
 •  
 • Özel mülkiyete ait Meraların kapasitelerini aşmayacak şekilde Mülkiyet sahibinin kiraya verebileceği çoban ve göçerlerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat ederek otlatma sezonuna ait İl Makamınca onaylı Çoban/Göçer Kimlik kartının mutlaka bulundurulması gerekmektedir.
 •  
 • Yukarıda açıklanan Emirlere uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak Kanunlarda başka özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu Hükümleri uyarınca kanuni işlem yapılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü