Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğünce 32 yüklenici nezdinde toplam 5.000 kontenjan için 6 ay süreli TYP açılmıştır.
 1. TYP’lere başvurular  27.02.2017 Pazartesi günü başlayıp, 03.03.2017 Cuma günü sona erecek  şekilde, 5 gün olacaktır.
 2. Başvurular şahsen kuruma gelerek ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.
 3. TYP’lerin tümü 15.03.2017 başlayıp 14.09.2017 tarihinde sonlanacaktır.
 4. Seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacaktır.
 5. Kura çekim tarihleri yükleniciler ve İŞKUR tarafından müştereken belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.
 6. İlimiz genelinde açılan ve 27.02.2017-03.03.2017 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP’ler için katılımcı seçimi Genelgenin 9. Maddesinin 8. Fıkrası hükmü kapsamında yapılacaktır. (35 yaş sınırı bulunmamaktadır.)
 7. Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir.
 8. TYP’ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ya da Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek işlem yapması ile mümkün olacaktır. Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması durumunda mutlaka ilgili kişiden dilekçe alınacaktır.
 9. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere;
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.
  • Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. (Aynı haneden tek bir katılımcı alınacaktır.)
 10. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK vb. sorgulamalar) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.