2521 Sayılı Avda ve Sporda kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanununun 6’ıncı maddesine istinaden TS870 standardında olması kaydıyla yurtiçi piyasaya satışı yapılacak yivsiz tüfeklerin üretimine ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı ithalat tebliğine istinaden de bu silahların ithaline İçişleri Bakanlığınca izin verilmektedir.
İçişleri Bakanlığının .../01/2017 tarih ve 47227715-55919-62690-6152 sayılı yazısı ile; her ne kadar 2521 sayılı kanun ve üretim esaslarına ilişkin TS870 standartlarına aykırı olmasa da bu silahlardan güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16,AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınarak, özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde (Hava keşif, İHA ve diğer gözetleme vasıtalarıyla ) uzun namlulu ve tam otomatik harp silahlarına benzerliğinin yanlış anlamlara ve müessif olaylara sebebiyet verilebileceğinden, 2935 sayılı Olağanüstü hal Kanununun 11 'inci maddesinde “bu kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Olağanüstü hal ilan anında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak, aşağıdaki tedbirlerde uygulanabilir; i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini sağlamak" hükmü gereğince, terör olaylarının yaşandığı bölgelerde ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahlan görümünde olan yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanılmasının kısıtlanması istenilmektedir.
Bu çerçevede; güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer yivsiz av tüfeklerinin OHAL süresince ilimiz genelinde taşınması ve nakli yasaklanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
DİYARBAKIR VALİLİĞİ