DİYARBAKIR’IN SUR VE SİLVAN İLÇELERİNDE, MALİYE BAKANLIĞI’NCA İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP HALİ SÜRESİ 30.06.2017 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

 

 

Diyarbakır Sur ve Silvan ilçelerinde, terör olaylarından dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 01.12.2015 – 31.03.2017 tarihleri arasında ilan edilen mücbir sebep hali süresi 30.06.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

            Sur ilçesinde bulunan 3956 mükellef ile Silvan ilçesinde bulunan 1420 mükellef olmak üzere toplam 5376 mükellef 01.12.2015–30.06.2017 tarihleri arasında mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır.

 

            Bu mükelleflerin mücbir sebep hali süresi içindeki dönemlere ait verecekleri KDV beyannameleri, Muhtasar beyannameler, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ÖTV (I, III, IV sayılı Liste) beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süreleri 25.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

              Söz konusu beyannamelere ait tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi ise 31.08.2017 tarihi olarak tespit edilmiştir.

 

            Sur ve Silvan ilçelerimizde ikamet eden Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerimizin 2016 yılı 1. ve 2. taksit 2017 yılı 1. taksit MTV’ nin ödeme süresi 31.08.2017 tarihi olarak tespit edilmiştir.

 

            01.12.2015 tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 01.12.2015 tarihinden sonrasına rastlayan her tülü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süreleri 31.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

          2015 yılı 4. vergilendirme dönemi, 2016 yılı tüm vergilendirme dönemleri ile 2017 yılı 1. vergilendirme dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

 

            Bununla beraber vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten öncesine ve mücbir sebep hali süresine rastlayan ve mücbir sebep hali süresince yıllık olarak tahakkuk eden amme alacaklarından vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacakları için 36 ay süre ile uygulanmakta olan tecil faiz oranı üzerinden faiz alınmak şartıyla 15.09.2017 tarihine kadar başvuruda bulunan mükellefler için tecil ve taksitlendirme imkânı getirilmiştir.

 

            Mücbir sebep hali kapsamındaki mükelleflerin 6736 sayılı Kanunun kapsamında ödemesi gereken ve mücbir sebep hali süresine denk gelen taksitleri, 01.07.2017 tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenecektir.

 

 

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI