3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7. Maddesinde düzenlenen “il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının, Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarında seçecekleri birer üye görev yapar… (Ek fıkra: 20/02/2014- 6525/18 md.)…. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması halinde, köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetince görev yapar” Hükmüne istinaden 2018 yılında Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak iki mahalle muhtarının seçimi için 27/12/2017 tarihinde saat 14:00’da Fatih Spor Salonunda yapılması kararlaştırılmıştır.
 
        Bu nedenle Merkez Vakfımızın 2018 yılı faaliyet dönemi içinde "Mahalle Muhtarları Mütevelli Heyet Seçimi" Fatih Lisesi spor salonunda seçim yapılacağı hususu;
 
        Kamuoyuna saygı ile duyurulur