Bilindiği üzere tarımsal faaliyetler sonrasında arazi üzerinde kalan bitkisel canlı örtüsünün yakılarak yok edilmesi olan anız yakma fiili, vatandaşlarımızca hasat mevsiminin başlaması ile ikinci ürün ekimi dönemlerinde toprağı daha kolay işlemek, böcek ve diğer zararlıları yok etme amacıyla geleceği düşünmeden ve bilimsel düşünceden uzak bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Modern tarım tekniklerinde anız yakma uygulaması kesinlikle bulunmadığı gibi anız yakma sonrasında yaşanan toprak ve su kaybının; araziye, doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkilerde bulunduğu defalarca gösterilmiştir.
 
Anız yakılması sonucunda oluşan duman, karayollarında görüşü engelleyerek kazalara sebebiyet verdiği gibi astım, bronşit ve KOAH gibi solunum sorunlarına sahip insanlarımızın da ciddi şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Meskun mahallerde veya buna yakın yerlerde yakılan anız hava şartlarının etkisi ile bağ, bahçe ve yerleşim birimlerinde yangına sebep olarak maddi zarara ve hayati tehlikeye neden olmaktadır.
 
17/03/2016 tarih ve 73 sayılı Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararı gereğince İlimiz sınırları içerisinde anız yakılması yasaklanmış olup yasağa uymayanlar hakkında dekar başına 40,87 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise cezalar beş kat arttırılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması için konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu vatandaşlarımızın bilgisine rica olunur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü