Diyarbakır Valiliği 2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 2018 yılı içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılmasına 22/01/2018 tarihli Bakan Onayı ile karar verilmiştir. 

EK:

        1- Diyarbakır Valiliği Sınav İlanı

        2- Diyarbakır İli İlan Edilen Kadrolar

        3- GYUD Sınavı Başvuru Şartları

        4- GYUD Sınavı Konu Başlıkları

        5- GYUD Sınavı Başvuru Kılavuzu

        6- Taşra Teşkilatı Yardım Dokümanı