İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam

1545 adet sözleşmeli “Büro Personeli”  pozisyonlarına personel alımına ilişkin İlimize ait asıl ve yedek başarı listesi;
 
 
 
 
ASIL VE YEDEK KESİNLEŞMİŞ BAŞARI LİSTESİ
 
 
 
 

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER:
 
 
1- 2016 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi

2- Mal Bildirim Formu

3- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

4- “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standarları”na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si
 

Adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne en geç 10 Ekim 2017 tarihi

mesai bitimine kadar
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.