21 Nisan 2018 tarihinde MEB tarafından yapılan 2018 yılı  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Kesin Olmayan Yazılı Sınav Sonuç Listeleri başlıkları itibariyle ekte yer almaktadır.
 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR:
 
 
1- ŞUBE MÜDÜRÜ

2- İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ

3- İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

4- ŞEF

5- VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
 
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ UNVANLAR:
 
 
1- TEKNİSYEN
 
 
 
 
 

İLGİLİ ADAYLARA ÖNEMLE DUYURULUR;
 
 
Yazılı sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte en geç 22 Mayıs 2018 tarihi saat:17:00’a kadar (hafta içi günlerde ) İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.
 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
 
 
 
 
 
DİYARBAKIR VALİLİĞİ