23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

 

Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesi gereğince Valilikler veya Resmi Gazete’ de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.

 

 

Başvurular 17.07.2017 Pazartesi günü itibariyle başlayacak olup; 14.09.2017 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular, Başbakanlık internet sitesi üzerinde oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde 17.07.2017 tarihi itibariyle yayınlanacak olan ilgili başvuru formunun bilgisayar ortamında eksiksiz ve hatasız doldurularak çıktı alınmak suretiyle, bizzat başvuranın kendisi, yasal temsilcisi ya da vekili tarafından imzalanarak varsa ekleri (aslı veya onaylı sureti) ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Valiliğimiz Hükümet Konağında bulunan İl OHAL Bürosuna teslim edilecektir.

 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar için TIKLAYINIZ

 

 

 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ