BASIN DUYURUSU

 

Bölge müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak ili sınırları içerisinde kurumumuzca inşa edilerek işletmeye açılan barajlarımıza 2016-2017 döneminde gelmesi yüksek akımlar nedeniyle baraj işletme programları çerçevesinde bazı barajlarımızdan zorunlu ve kontrollü olarak su tahliye edilmesi söz konusu olabilecektir.

 

Dicle ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünce idaremize gönderilen 07,10,2016 tarih ve 47958 sayılı yazı ile Dicle HES te santral mekanik ve elektrik tesisatında ya0pılacak rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle 01.02.2017 tarihine kadar üretim gerçekleştirilemeyeceği belirtilerek, rehabilitasyon çalışmaları süresince baraj havzasına gelebilecek aşırı akımlara karşı gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulunmuştur.

 

Bu kapsamda; idaremize bağlı Dicle Baraj havzasına son günlerde düşen yoğun yağış nedeniyle baraj rezervuar alanına yüksek akımlarda suyun geldiği ve su seviyesinde de ani yükselmelerin meydana geldiği görülmüştür. Baraj depolama kapasiteleri üzerindeki suların, can ve mal kayıplarına yol açmadan güvenli ve kontrollü bir şekilde tahliyesi zorunlu olduğundan; ayrıca Dicle nehir yatağındaki doğal yaşam için can suyu ihtiyacının karşılanması için 31.10.2016 tarihinden itibaren 20 m3/s ile tahliye çalışmalarına başlanmış olup, yağış yoğunluğu ve rezervuara gelen akım miktarına göre tahliye edilecek su debisi yeniden güncelleştirilecektir. Yağışların kesilmesi veya enerji üretimi ile istenen baraj işletme programına uygun seviyeye ulaşılması halinde tahliye işlemine son verilecektir.

 

Yapılan tahliye işlemi esnasında muhtemel can ve mal kaybının önlenmesi ve geçmiş yıllarda yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması için vatandaşlarımızın basın-yayın ve TRT aracılığıyla bilgilendirilmesi ve uyarılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

Murat DAĞDEVİREN

DSİ 10. Bölge Müdürü