5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8'ınci maddesi ve Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 4'üncü maddesi gereği, Ajans Kalkınma Kurulu'nun yılda en az iki defa toplanması gerekmektedir.

 

Bu nedenle aşağıda belirtilen yerde toplantı düzenlenecektir.

 

 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTISI 

 

TOPLANTI TARİHİ     : 25.05.2016 Çarşamba günü

 

TOPLANTI SAATİ       : 12.00

 

TOPLANTI YERİ         : Liluz Otel -Diyarbakır

 

 

 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ