01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin 10. Maddesi gereği Diyarbakır Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünde, 04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve ekli listede ismi belirtilen “1 kişi ile temizlik hizmet alımı” kapsamında çalıştırılan personelin, tespit komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandığı ilanı;
 
TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ
SIRA NO
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
1
ŞAHİN DOĞAN
Basın Yayın ve Enformasyon Diyarbakır İl Müdürlüğü