ÜRÜN GÜVENLİĞİ HAFTASI
 
Ürün Güvenliği Haftası, bu yıl 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek okul ziyaretleri ve toplantılar ve çeşitli etkinliklerle tüm illerimizde olduğu gibi Diyarbakır’da da kutlanıyor.
 
Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasada yer alan ve satışa sunulan ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık olarak Ülkemizin 81 ilindeki il müdürlüklerimiz ve 700'e yakın sayıdaki denetçimiz ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaktayız.
 
Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimini ve denetimini yapmak, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünlerin uygunsuzluğunun giderilmesi için faaliyette bulunmak, denetlenen ürünün gerektiğinde numunelerinin muayene ve testinin yapılmasını sağlamak, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ile güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin üreticilerine idari para cezası ve ürünün piyasadan toplatılması gibi gerekli diğer idari yaptırımların uygulanmasını sağlamak İl Müdürlüğümüzün görevleri arasında bulunmaktadır.
 
Müdürlüğümüzce yıl boyunca piyasada bulunan Sanayi Ürünlerinin denetimine devam edilmektedir. Sanayi ürünlerini satın alırken ürünün üzerinde CE işaretinin bulunup bulunmadığına bakılması, CE işareti bulunmayan ürünlerin satın alınmaması konusunda özen gösterilmesi halkın can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.
 
Vatandaşlarımızın güvenli ürünleri kullanması, bu ürünleri tercih etmesi ve güvensiz ürünler konusunda farkındalığa sahip olması ise en az yapılan denetimler kadar etkili ve önemlidir. Bu gerekçeyle hem piyasaya arz edilen ürünleri kullanan vatandaşlarımız hem de üreticilerimizi daha yakından bilgilendirebilmek için her yıl bir haftayı Ürün Güvenliği Haftası adı altında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ayırıyoruz.
 
Bu hafta kapsamında ülkemizin her köşesinde düzenlenen toplantılar ve ziyaret edilen okullar ile toplumun her yaş ve her kesiminden vatandaşımıza ulaşarak ürün güvenliğinin önemini anlatmaya çabalıyoruz. Zira Bakanlık olarak ne kadar denetim yaparsak yapalım halkımızın bu konuda bilinçli olmaması durumunda gerçekleştirilen denetimler tam anlamıyla sonuç doğurmamaktadır. Örneğin güvensiz olması nedeniyle hakkında toplatma kararı verilen bir ürünü evinde kullanan vatandaşımız bu ürünü iade etmez ve kullanmaya devam eder ise yapılan denetimin sonuç doğurması beklenemez. Ya da benzer şekilde evde kullanmış olduğunuz ve elektrik kaçırdığını fark ettiğiniz bir elektrikli ısıtıcıyı bize ihbar etmezseniz bir başka evde bu ısıtıcı dolayısıyla kazalar ve hatta ölümler yaşanabilir.
 
Bu nedenle ürün güvenliği konusunda halkımızda farkındalık ve bilinç oluşturulması çok önemlidir. Bizler Bakanlık olarak bize ulaşan her türlü ihbar ve şikâyeti mutlak suretle soruşturuyoruz ve kesinlikle şikâyet sahibine yapılan işlemler hakkında mevzuatın belirlediği süreler içerisinde bilgi veriyoruz. Denetim sürecinde şikâyet sahibinin bilgilerini de gizli bir şekilde muhafaza ediyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımız internet sayfasında yer alan ihbar/şikâyet formu, Alo 130 Şikâyet Hattı ile ya da doğrudan İl Müdürlüğümüze yazacağınız bir dilekçe ile ürün güvenliği ile ilgili olarak bizlere ulaşabilirsiniz.
 
        Canınız emanetimiz.
 
        Güvenliğiniz için denetliyoruz.
 
        Her şey vatandaşlarımızın güvenliği için.
 
        Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
     
 
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü